Polityka dotycząca plików cookie

TŁO
Zgodnie z hiszpańskimi przepisami regulującymi wykorzystanie plików cookies w związku ze świadczeniem usług komunikacji elektronicznej, zawartymi w dekrecie królewskim nr 13/2012 z 30 marca, niniejszym informujemy o plikach cookies wykorzystywanych na stronie internetowej Wyłączny pełnomocnik Antonio Mitruccio i powód jego zastosowania. Informuje również, że przeglądając Stronę internetową wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

2.- CO TO SĄ CIASTECZKA?
Plik cookie to plik, który jest pobierany na komputer użytkownika podczas odwiedzania określonych stron internetowych. Pliki cookie pozwalają stronie internetowej m.in. na przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania stron internetowych przez użytkownika lub o jego sprzęcie, a w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu korzystania ze sprzętu, mogą być wykorzystane do rozpoznania użytkownika. Pliki cookie są kojarzone jedynie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem lub urządzeniem i nie dostarczają odniesień, które pozwalają nam poznać jego dane osobowe.

 

3.- RODZAJE PLIKÓW COOKIE

1.- Cookies własne: To takie, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora, z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
2.- Pliki cookies stron trzecich: są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez wydawcę, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies.
3.- Pliki cookie sesji: Są one rodzajem plików cookie zaprojektowanych do zbierania i przechowywania danych podczas gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
4.- Trwałe pliki cookies: Są to rodzaje plików cookie, w których dane pozostają zapisane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.
5.- Pliki cookie do analizy: Są to pliki cookie, które są przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie i umożliwiają nam ilościowe określenie liczby użytkowników, a tym samym przeprowadzenie pomiaru i analizy statystycznej wykorzystania przez użytkowników oferowanych usług. W tym celu analizowane jest Twoje przeglądanie naszej strony internetowej, aby poprawić zakres produktów lub usług, które Ci oferujemy.
6.- Cookies reklamoweChodzi o takie, które pozwalają na zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, powierzchniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, wydawca umieścił na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.
7.- Pliki cookie związane z reklamą behawioralną: Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, miejscami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor zamieścił na stronie internetowej, w aplikacji lub na platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania stron internetowych, co pozwala na opracowanie określonego profilu w celu wyświetlania reklam opartych na tym samym. Możliwe jest również, że kiedy odwiedzasz stronę internetową lub otwierasz wiadomość e-mail, w której opublikowana jest reklama lub promocja dotycząca naszych produktów lub usług, w Twojej przeglądarce może zostać zainstalowany plik cookie, który jest wykorzystywany przez nas do późniejszego pokazywania Ci reklam związanych z wyszukiwaniem, którego dokonałeś, do monitorowania naszych reklam w odniesieniu do, na przykład, liczby wyświetleń, miejsca, w którym się pojawiają, o której godzinie są oglądane itp.

4.- RODZAJE PLIKÓW COOKIE UŻYWANYCH PRZEZ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ
Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie internetowej są plikami sesyjnymi oraz plikami cookie stron trzecich i umożliwiają nam przechowywanie i dostęp do informacji związanych z językiem, rodzajem używanej przeglądarki i innymi ogólnymi cechami wstępnie zdefiniowanymi przez użytkownika, a także monitorowanie i analizowanie prowadzonej działalności w celu wprowadzenia ulepszeń i świadczenia naszych usług w bardziej efektywny i spersonalizowany sposób. VM Canary Investment-Vito Antonio Mitruccio nie korzysta z plików cookie dotyczących reklamy lub reklamy behawioralnej.

Stosowanie plików cookie przynosi korzyści w świadczeniu usług w ramach tak zwanego społeczeństwa informacyjnego, ponieważ ułatwia użytkownikowi przeglądanie i dostęp do różnych usług oferowanych przez tę stronę internetową; pozwala uniknąć konieczności konfigurowania przez użytkownika wstępnie zdefiniowanych cech ogólnych przy każdym wejściu na stronę; sprzyja poprawie działania i usług świadczonych za pośrednictwem tej strony internetowej, w następstwie odpowiedniej analizy informacji uzyskanych dzięki zainstalowanym plikom cookie.

 

Nazwa

Typ

Termin ważności

Przeznaczenie

Klasa

__utma

Od stron trzecich (Google Analytics)

2 lata

Używane do rozróżniania użytkowników i sesji.

Niewyposażony

__utmb

Od stron trzecich (Google Analytics)

30 minut

Jest on używany do określenia nowych sesji lub wizyt.

Niewyposażony

__utmc

Od stron trzecich (Google Analytics)

Na zakończenie sesji

Jest on skonfigurowany do użytku z Urchin.

Niewyposażony

__utmz

Od stron trzecich (Google Analytics)

6 miesięcy

Przechowuje pochodzenie lub kampanię, która wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny.

Niewyposażony

COFNIĘCIE I USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIE
Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do ustawień swojej przeglądarki, akceptując lub odrzucając wszystkie pliki cookie lub wybierając, które pliki cookie akceptuje, a które nie, wykonując jedną z poniższych procedur, w zależności od używanej przeglądarki:

 

Google Chrome (w menu Narzędzia)
Ustawienia > Pokaż opcje zaawansowane > Prywatność (Ustawienia zawartości) > Pliki cookie
Więcej informacji: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Microsoft Internet Explorer (w menu Narzędzia)
Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane
Więcej informacji: https: //windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

Firefox
Opcje > Prywatność > Pliki cookie
Więcej informacji: https: //support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari , iPad i iPhone
Preferencje > Prywatność
Więcej informacji: https: //www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Opera
Ustawienia > Opcje > Zaawansowane > Pliki cookie
Więcej informacji: https: //help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

6.- DOSTAWCY USŁUG DLA OSÓB TRZECICH
W szczególności usługodawcy zewnętrzni, z którymi zawarliśmy umowę o świadczenie usług, dla których stosowanie plików cookies jest niezbędne, to:

 

Dostawca

Cel korzystania z Serwisu i plików cookies

Informacje o dostawcy

GOOGLE Inc.

Analiza statystyczna witryny pod kątem liczby odwiedzających, odwiedzanych stron, używanych słów kluczowych i tym podobnych.

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/